OPDATERET 20/11-22

BORNHOLM VIA SVERIGE

Da der kommer nye regler for gennemrejse med hund til Bornholm via Sverige - bringes disse til orientering herunder.
Fra 14. juni 2010 skal man således ikke længere give hunden ormekur inden rejsen - dette en klar fordel for de mange der skal til Bornholm i august og udstille på den store 4-dobbelte KSS udstilling i Åkirkeby.
Vær dog opmærksom på - hvis du rejser fra Jylland - at reglerne kun lempes hvis rejsen går via Sjælland, i fald du sejler via Grenå-Varberg f.eks. skal du stadig forbi dyrlægen og have ormekur til din hund - men læs nedenstående - og husk det gælder fra 14. juni 2010.Til og fra Bornholm via Sverige

OBS - Svenskerne ophæver kravet til ormebehandling med virkning fra d. 14. juni 2010.

Rejse med danskejede hunde og katte med personbil, lastbil, bus eller tog tillades fra Sjælland gennem svensk territorium til og fra Bornholm såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 1. Gennemrejse må kun ske på strækningerne Helsingborg - Ystad eller Lernacken (Øresundsbroen) - Ystad i valgfri retning.
 2. Dyret skal transporteres direkte fra Ystad til Bornholm respektivt fra Helsingborg/Lernacken (Øresundsbroen) til Sjælland.
 3. Dyret må ikke have opholdt sig i andre lande end EU Medlemsstater eller EFTA-lande indenfor de seneste seks måneder.
 4. Der skal foreligge en pladsreservation til færgen mellem Ystad/Rønne.
 5. Dyret må under ingen omstændigheder forlade køretøjet eller have kontakt med andre dyr under transporten.
 6. Opholdet i Sverige må ikke overstige fire timer.
 7. Dyret skal være ID-mærket i henhold til kravene i Forordning (EF) 998/2003 (Kæledyrsforordningen).
 8. Dyret skal indenfor 10 dage før indrejse i Sverige (både til og fra Bornholm) være behandlet mod bændelorm (Echinococcus spp.). Oplysning om ormebehandling skal dokumenteres. Hertil har de svenske myndigheder udfærdiget blanketter, som kan downloades fra linkene til højre på siden. Dokumentation kan også fremgå af hundens eller kattens pas. Der er dog ikke krav om, at dyret skal være ledsaget af passet, hvis der er udfyldt én af de to typer blanketter for ormebehandling. Pendlere kan med fordel anvende fire-ugersblanketten (fyraveckorsintyg, som kan hentes fra linket til højre på denne side).

  OBS - Krav om ormebehandling ophæves fra d. 14. juni 2010.
 9. Endvidere skal dyreejeren i henhold til de svenske toldregler udfylde en indførselsanmeldelse (införselanmälan), der findes online på de svenske Toldmyndigheders hjemmeside (Tullverket). Se linket til højre.

  Tidligere blev denne anmeldelse til Toldmyndighederne kaldet en dyreejerforsikring. Det betyder, at man ved transit til og fra Bornholm ikke længere skal anmelde hundens eller kattens ankomst ved selve grænsen, når dette er gjort online.

  Ved rejse til Sverige alene kan den elektroniske indførselsanmeldelse dog ikke anvendes.

Ved spørgsmål vedrørende udfylning af inførselsanmeldelse skal der rettes henvendelse til de svenske toldmyndigheder.

OBS - Disse betingelser gælder kun ved rejser tilogfra Sjælland.
Rejser man fra f.eks. Jylland til Bornholm, kan man kun rejse via Sverige på transitreglerne, hvis indrejsen til Sverige sker via Sjælland.
Rejser man istedet direkte fra Jylland til Sverige, f.eks. via Grenå - Varberg og videre til Bornholm derfra, skal betingelserne for rejse til Sverige være opfyldt.

Der tages forbehold for ændringer, som ikke er blevet meddelt Fødevarestyrelsen.


Kontakt
Spørgsmål om transitreglerne til Bornholm skal rettes til den lokale fødevareregion.


Hund/Kat til Bornholm

Fra og med 14. juni 2010 er det blevet endnu nemmere at rejse med hund til/fra Bornholm gennem Sverige. I skal blot overholde følgende regler:

1: Jeres hund/kat skal være ID-mærket med microchip eller en klart læselig tatovering.

2. Jeres ophold i Sverige må maksimalt være på 4 timer.

3. Jeres hund må ikke forlade bilen i Sverige.

4.
Når I kører over Øresundsbroen - eller ankommer med færgen til Helsingborg - skal I aflevere en såkaldt "Ejererklæring" om jeres hund/kat ved toldstationen. Toldstationen ligger henholdsvis umiddelbart efter betalingsanlægget på Øresundsbroen og på færgehavnen i Helsingborg. Ejererklæringen kan I downloade her: Ejererklæring

Ejererklæringen kan I alternativt aflevere on-line på de svenske toldmyndigheders hjemmeside: https://tid.tullverket.se/df, inden at I rejser hjemmefra. Så behøver I ikke at stoppe ved toldstationen, idet de blot kan køre direkte over Øresundsbroen til færgehavnen i Ystad. Tryk på "Indførselsanmeldelse", når I kommer ind på siden. Bemærk, at siden herefter er skrevet på dansk, således at det er nemt at udfylde blanketten.