OPDATERET 20/11-22

Nye krav for rejser med kæledyr 2010

Nye krav for rejser med hunde, katte og fritter

Max. 5 dyr af disse arter ved rejse indenfor EU.
Den 27. maj 2010 træder en ændring af Kæledyrsforordningen i kraft, som betyder, at man efter forordningens regler om personledsaget, ikke-kommerciel transport af kæledyr kun må rejse med højst 5 dyr af arterne hunde, katte eller fritter, også når man rejser inden for EU.Rejser man med mere end 5 dyr af de nævnte arter, vil dyrene skulle leve op til de kommercielle regler.