OPDATERET 20/11-22

Patella luxation (PL)

LØSE KNÆSKALLER

Hvad er patella;

Knæskallen (patella) ligger i en fure i den nedereste del af lårbenet.
Den holdes på plads af ligamenter og sener, blandt andet fra knæets store strækmuskel.
Patella luxation er betegnelsen for en tilstand, hvor knæskallen ikke længere ligger stabilt på sin plads. Den glider ud af sin normale stilling - man siger at den "luxerer".
Knæskallen kan enten flyttes mod midten (medialt) eller til siden (lateralt).
Patella luxation bruges også, når knæskallen ligger på sin normale plads, men let kan forskydes til siden.

Forekomst;

Løse knæskaller ses hos de fleste racer. En norsk undersøgelse viser, at det kun er et problem hos få af racerne. Det er specielt små racer og enkelte større racer, som har problemet. Desuden viser undersøgelse, at problemet bliver tydligere, når en race bliver populær og stiger i antal. Undersøgelsen konkluderer, at det er fordi arv spiller en rolle i lidelsen, og at øget popularitet ofte giver en øget grad af indavl.

En amerikansk undersøgelse viser, at løse knæskaller afhænger både af køn, race og størrelse. Der ses 1,5 gange oftere patella luxation hos tæver i forhold til hanhunde. Det ses 7 gange oftere hos hunde, som vejede under 9 kg., i forhold til gennemsnittet og 13 gange oftere hos små end hos større racer.

Kliniske fund;

Løse knæskaller opdages tit, fordi hunden begynder at halte. Haltheden kan variere fra periodevis lidt halt til, at hunden overhovedet ikke støtter på benet. Ved undersøgelse er knæskallen enten udenfor sit leje eller som let kan flyttes ud af sit leje. Ofte er knæskallen på midtersiden af benet, men kan også være på ydersiden af benet. Lidelsen ses ofte på begge ben, men kan også ses kun på det ene ben.

Løse knæskaller skyldes ikke forandringer i selve knæskallen. Det er ofte forandringer i hele bagbenet, som fører til løse knæskaller. Det er sjældent skader, som er årsag til løse knæskaller. Hos en hund, som har forandringer i bagbenet som disponerer for løse knæskaller, kan en skade derimod ofte medføre, at knæskallen glider ud af sit normale leje. Da disse forandringer er deformiteter som følge af fejludvikling af bagbenene, som kommer gradvis i vækstperioden, opdages patella luxation ofte i en ung alder.

Diagnosticering;

Klinisk deles patella luxation i 3 grader;

GRAD 0 = Normal

GRAD 1 = Patella ligger på plads, men kan luxeres (luxeres = flyttes fra normale position/beliggenhed) manuelt og vender spontant tilbage til normal position.

GRAD 2 = Patella kan let luxeres enten manuelt eller spontant. Forbliver hovedsageligt luxeret men kan reponeres (reponeres = bringes tilbage til normal position).

GRAD 3 = Patella er permanent luxeret og kan ikke reponeres.

Behandling;

Der findes forskellige operationsmåder til at behandle en hunde med løse knæskaller.
Disse bruges enten hver for sig eller sammen. Udsigten til helbredelse afhænger af hvilken grad, der er tale om, samt hundens størrelse.

Grad 1; behandles ofte ikke, undtagen når lidelsen er ved at udvikle sig til grad 2. Her vil man vælge at stramme senerne op.

Grad 2; her kan det være nok at stramme senerne op, og evt. indsætte kunsige sideligamenter eller operationen kan være en kombination af flytning af sener og knogleændringer.

Grad 3; kræver en knogleoperation. Ændringer i ledkapslet og muskulaturen kan yderligere komplicere behandlingen. Disse hunde er ofte strækt invaliderede, og aflivning bliver ofte anbefalet.

Prognosen for disse operationer bliver dårligere, jo mere hunden vejer, da belastningen hermed bliver større.

Årsag;

Der er 4 grupper af knæskals luxationer;

1; Små og mellemstore hunde med medial knæskalle luxation.
Disse hunde vil have bagben som i figur 1B.
Her er for lille vinkel mellem lårben og lårbenshals.
Dette er arveligt disponeret / polygenetisk nedarvet, da det afhænger af lårbenets form, og denne form er arvelig.

2; Mellemstore og store hunde med lateral knæskals luxation.
Disse hunde vil have bagben som i figur 1C.
Her er for stor vinkel mellem lårben og lårbenshals.

3; Små hunde med lateral luxation. 
Disse hunde vil have bagben som figur 1A.
Dette ses oftest hos hunde 3-5 år gamle. Her er ikke knogleforandringer, men en alderssvækkelse af sener og muskulatur, som fører til luksationen.

4; Hunde med medial luksation på grund af skade. 
Disse hunde vil have bagben som i figur 1A. Dette er en akut opstået skade. Disse hunde vil desuden have smerter, og øget mængde ledvæske, som skiller dem fra de arveligt disponerede former.

Løse knæled beskrives som enten at være polygenetisk nedarvet, eller at være arveligt disponeret. Polygenetisk nedarvet betyder, at det er forårsaget af flere gener. Arveligt disponeret betyder, at der er en arvelig forandring et sted, som her er i benets opbygning, som kan forårsage sygdommen. Begge betegnelser dækker over, at løse knæled er arveligt, men at arvegangen ikke kan beskrives på samme måde som en simpel vigende eller dominant arvegang. 

Det er absolut noget man som opdrætter skal tage meget alvorligt og tage hensyn til når man avler på sine hunde, og til alt held har både DKK og specialklubben KSS, indført retningslinier for hvornår man må bruge en hund i avl med de forskellige grader.

Du kan se et skema herunder der lidt nemmere forklarer sygdommen som naturligvis er meget smertefuld for hunden, hvorfor man IKKE bør avle på hunde der er syge - hvilket VI naturligvis ikke gør her hos os.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Står du nogensinde i den situation at din hund får konstateret patella luxation, er du meget velkommen til at kontakte mig hvis du vil høre hvordan forløbet er efter en operation af hunden.
Da jeg har ejet Yorkshire terrier siden 1978, og siddet som henholdsvis supp. og racerep. for racen i klubben for små selskabshunde, ja så siger det sig selv at jeg igennem årene har stiftet bekendtskab med sygdommen, og har  en del erfaring i den og kan rådgive om mine oplevelser med patella luxation - så skriv gerne og jeg skal være dig behjælpelig så godt jeg formår at videregive dig mine egne erfaringer.

En af disse erfaringer er bl.a. at hvor der i "gamle dage" tit og ofte forekom patella luxation hos datidens yorkier, ja så er det nu så godt som total udryddet indenfor racen - dette både i takt med at racen er "blevet større" - har fået "mere fylde" og har opnået mere stabilitet.
Fodringen spiller en vigtig rolle - her tror jeg også det spiller meget ind at ALT hvad der skal være af sundhed er i det færdige foder man køber i dag - i "gamle dage" skulle man jo selv koge indmad og ris til sine hunde, i længden er det ikke sikkert der har været næring og vitaminer nok i dette.....

Selv om man fodrer med et godt og næringsrigt foder, ja så kan man sagtens give et tilskud af GLUKOSAMIN - det skader aldrig og det er godt for muskler og led.
Endelig skal man huske at selv om yorkien er en lille hund som man synes ser yndig ud på armen - ja så har den altså 4 ben og den har ingen skade af at gå på dem - det styrker kun dens muskler og er med til at forhindre sygdomme i benene.
Svømning er en anden god motionsform der ikke er hård for hunden da den bliver vægtløs i vandet.

Hill's har lavet et specielt foder til netop hunde med led/muskel problemer - det hedder Hill's J/D - prøv det og se om det kan hjælpe hvis du har en hund der blot har et lille patella problem - faktisk kan du ændre en 0/1 til en 0/0 hvis du og din hund virkelig gør en indsats og griber det rigtigt an - motion og korrekt foder er vigtigt så bare kom i gang......

Har du en tæve der skal til patella undersøgelse hos dyrlægen - hvilket er nødvendigt inden en parring først og fremmest for at kunne finde en egnet hanhund, men også for at kunne stambogsføre hvalpene - så husk at tæven IKKE må være i løbetid da det kan have indflydelse på resultatet - dette er hormonelt betinget og en patella status kan derfor ændre sig meget udenfor løbetid - så test altid mellem to løbetider......
Forklaring til henvisningerne foroven;

F; Lårben (femur)

Fh; Femurhals

P; knæskal (patella)

Fi; Skinneben (fibula)

T; Lægben (tibia)

Figur 1; Skematisk af typiske bagbensstillinger.

A; Normal benstilling

B; Benstilling med medial patella luxation.

C; Benstilling med lateral patella luxation.