OPDATERET 20/11-22

Nye regler pr. 9/1-2012

Nedenstående er nyt og klippet fra DKK's og KSS' sider;

DKKs ekstraordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 7. januar 2012

Beslutninger fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde
På DKK’s ekstraordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 7. januar – det første i 33 år – blev der ført en grundig debat om stambogsføringsregler, kennelmærkebestemmelser og etiske anbefalinger.Resultatet af bestyrelsens ændringsforslag omkring præmieringskrav og avlsgodkendelsesarrangementer blev vedtaget med mere end 75 % af stemmerne og bestyrelsens øvrige forslag blev vedtaget enstemmigt af DKK’s højeste myndighed, Repræsentantskabet.

Præmieringskrav og avlsgodkendelsesarrangementer
Kravet om, at en hund skal være præmieret på en udstilling eller avlsgodkendt på et avlsgodkendelsesarrangement, før den kan anvendes i avl, bortfalder pr. 9. januar 2012.

Lempelsen gælder for parringer foretaget fra og med denne dato.

Hvis racen frem til 9. januar var omfattet af kravet (Det var gældende for godt 2/3 af racerne), og hvis en parring er foretaget inden den 9. januar med en hund, der ikke opfyldte kravet, så skal der søges dispensation til stambogsføring.
De særlige avlsgodkendelsesregler for de tre, nationale rekonstruktionsracer broholmer, dansk/svensk gårdhund og dansk spids fortsætter uændret.

Avlsrestriktioner
Øvrige avlsrestriktioner (typisk omhandlende fysisk og mental sundhed) er fortsat gældende og skal derfor være opfyldt ved stambogsføring.

DKK og de enkelte specialklubber vil i løbet af året drøfte, hvilke af de gældende restriktioner, der skal ændres. Ikrafttrædelse af ændringer vil derfor komme til at ske forskelligt fra race til race i takt med gennemførelse af forhandlingerne; som skal være afsluttet senest 31. december 2012.

Husk derfor at holde dig orienteret om de krav, der gælder på parringstidspunktet for din race på hundeweb.

Kennelmærkebestemmelser
Kravet om, hvornår man skal erhverve kennelmærke (som var mere end tre kuld på 5 år) blev ændret, så vi ikke længere kommer til at ”tvinge” nogen til at gennemføre den lovpligtige uddannelse for erhvervsmæssigt hundehold, som ikke alligevel ville skulle gennemføre den af hensyn til lovgivningen. Kravet om erhvervelse af kennelmærke går nu ved max. to kuld pr. løbende 12 mdr. Man kan altså blive ved med at opdrætte to kuld indenfor 12 mdr., uden at der kræves kennelmærke.

Hvis man ”frivilligt” ønsker at erhverve kennelmærke, selv om man har et mindre opdræt end to kuld på 12 mdr., skal man gennemføre uddannelsen.

Etiske regler
De etiske regler får igen status af anbefalinger.

Tak!
Både til de mange medlemmer, som siden maj måned har indsendt bidrag, kommentarer mm., og til Repræsentantskabet skal lyde en stor, stor tak for en engageret, saglig og grundig debat om et vigtigt og svært emne fra DKK’s bestyrelse.