OPDATERET 20/11-22

Nye avlskrav 1/1-2011

Avlsrestriktioner vedrørende Patella luxation og præmieringskrav vedtaget af DKK - gældende for alle klubbens racer fra 1/1-2011;

LØSE KNÆSKALLER = PATELLA LUXATION;  

På klubbens generalforsamling, den 10. april 2010 i Vejle, blev det med stort fletal vedtaget at indføre tvungen undersøgelseskrav for patella luxation.

Efterfølgende har forslaget været til behandling I DKK`s Sundhedsudvalg og DKK`s bestyrelse.

Begge steder er forslaget blevet godkendt.

Forslaget træder i kraft pr. 1. januar 2011.

Gælder for samtlige racer/avlshunde I Klubben for Små Selskabshunde:

Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre har en officiel status for Patella Luxation registreret i DKK inden parring med følgende resultat:

PL 0 må bruges i avl

PL 1 må kun parres med PL 0

PL 2 og PL 3 må ikke benyttes i avl


Undersøgelsen kan tidligst foretages, når hunden er 12 måneder gammel og skal kun foretages een gang i hundens liv.


Gælder for samtlige hunde i klubbens racer fra 1. januar 2011, hvis de skal benyttes i avlen.

Undersøgelsen skal laves af en autoriseret dyrlæge. Man skal købe en rekvisition på DKK`s Hundeweb.

Dyrlægen kan udfylde skemaet f.eks. i forbindelse med det årlige sundhedscheck, og dyrlægen indsender formularen til Dansk Kennel Klub.

For tæver anbefales det, at undersøgelsen foretages midt imellem 2 løbetider.

Registrering af gamle attester;
 
Det er  muligt at få registreret de gamle attester - mod at man køber en rekvisition på Dansk kennel Klubs Hundeweb. Rekvisitionen skal indsendes sammen med den gamle attest. Den gamle attest indeholdt dog 5 grader, som vil blive oversat på følgende måde:

Grad 0  = Grad 0

Grad 1  = Grad 1
Gra 2 + 3 = Grad 2
Grad 4  = Grad 3

Tilslutning til DKK`s stambogsføringsregler § 10

På Klubbens   generalforsamling blev der med stort flertal vedtaget, at samtlige klubbens racer skal have været udstillet før avl.  
Dette er efterfølgende blevet godkendt af Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

Pt. er avlsgodkendelseskriteriet GOOD.

Dette træder i kraft pr. 1. januar 2011.

Det vil sige, at det gælder for hunde, som er parret EFTER 1. januar 2011.