OPDATERET 20/11-22

DNA PROFIL - NYT PR. 1/1-2014

DNA-profiler og DNA bank for danske hunde fra 1. januar 2014

Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at få lavet en DNA-profil på sin hund i Danmark. Der oprettes samtidig en DNA bank til brug for fremtidig forskning i hundes sygdomme. DNA banken bliver placeret på KU/SUND, på det, der tidligere hed LIFE/Landbohøjskolen.


Hvordan gør man


DKK anerkender kun prøver der er udtaget af en dyrlæge, og hunden skal naturligvis være ID-mærket. For at få lavet en DNA profil skal der udtages noget prøvemateriale fra hunden. Det kan enten være en blodprøve eller en kindsvaber. Blodprøven kan tappes i et glas, men man kan også benytte et såkaldt FTA kort.
Fremgangsmåden er den samme som for alle andre sundhedsundersøgelser. Ejeren skal selv beholde rekvisitionen – som skal indsendes til DKK sammen med certifikatet - og dyrlægen skal indsende prøven til KU/SUND sammen med en udfyldt blanket der kan downloades fra enten DKK’s eller KU/SUND’s hjemmeside med hundens navn og dine kontaktoplysninger (e-mail). På KU/SUND bliver der isoleret DNA fra prøven og der laves en DNA profil. Den resterende mængde DNA gemmes i DNA banken. Ejeren modtager et certifikat fra KU/SUND som skal fremsendes til DKK sammen med rekvisitionen, med henblik på at få resultatet registreret på hundeweb. Hvis der alene foreligger en profil på hunden selv, registreres den som ”DNA-afprøvet”. Efterhånden som der kommer flere hunde i systemet vil der i mange tilfælde også ligge en profil på forældredyrene. Herved bliver det muligt at verificere slægtskabet mellem forældre og afkom, og hunden kan registreres som ”DNA-godkendt”.
Som opdrætter kan du vælge at få lavet DNA-profiler på dine afkom inden du overdrager dem til de nye ejere. Du kan f.eks. bede dyrlægen om at udtage en prøve samtidig med at hvalpene bliver sundhedsundersøgt. Hvis begge forældre også har en DNA-profil kan der udstedes et certifikat, hvorpå der står at forældreskabet er verificeret ved hjælp af DNA (DNA-godkendt). Der skal købes en rekvisition til denne verificering (DNA-godkendt) som skal indsendes til DKK sammen med certifikatet for at blive registreret på Hundeweb.

En DNA profil tester ikke for sygdomme


Når man laver en profil er det kun de udvalgte markører imellem generne der undersøges. Profilen siger altså intet om hvor vidt ens hund kan have sygdomsfremkaldende mutationer i sine gener. Hvis der er sygdomme i racen, som der kan DNA tests for, skal man have lavet specifikke DNA tests for disse sygdomme. Hvis man allerede har fået lavet en DNA-profil på hunden, skal man dog ikke af sted til dyrlægen igen for at få taget en ny blodprøve. Når din hunds DNA er gemt i DNA banken og du på et senere tidspunkt ønsker at få den DNA testet for en arvelig sygdom, kan du blot henvende dig til KU/SUND, og bede dem om at sende en DNA prøve til det relevante laboratorium.

 

Foreløbig er vores egen opdrættede, og mest vindende Yorkshire terrier til dato; Yorkieland's Dee-Dee Danish Delight, den eneste af vores hunde, der har fået lavet en DNA profil, i øvrigt skete det som en af de første hunde her i Danmark, klik ind herunder, og se mere på HUNDEWEB, hvis du er medlem af DKK, og således har tilladelse til at se siderne;

 

 

DNA-profil afprøves

DNA-profil afprøves

DNA-profil arkiveret

DNA-A #0000000029


18.02.2014

03.03.2014